Aby wstąpić w szeregi członków Towarzystwa Karkonoskiego wystarczy wypełnić deklarację i dostarczyć ją zarządowi.

Deklaracja członkowska w Towarzystwie Karkonoskim:

Po rozpatrzeniu prośby o przystąpienie i rozmowie z członkami zarządu, ten podejmie stosowną uchwałę. Z członkostwem, poza przywilejami, wiążą się obowiązki. Reguluje je statut. Jednymi z głównych jest działanie na rzecz Towarzystwa, opłacanie składek członkowskich oraz stosowanie się do uchwał i decyzji organów.