Zebranie zarządu 28 listopada 2017

Prezes zarządu Towarzystwa Karkonoskiego Janusz Korzeń zwołuje zebranie na 28 listopada 2017 r. o godz. 15, w siedzibie stowarzyszenia, Pałacu Bukowiec przy ul. Robotniczej 6. Członkowie Towarzystwa chcący wziąć udział w zebraniu proszeni są o uprzedni kontakt z prezesem lub sekretarzem zarządu.

Jednym z punktów porządku obrad będzie dyskusja nad przyjęciem nowych członków. Osoby, które złożyły w ostatnich tygodniach deklarację członkowską mogą skorzystać z okazji i zaprezentować się przed zarządem.

Do góry