Międzynarodowy Instytut Ekologii Stosowanej – założenia

Założenia dla Utworzenia Międzynarodowego Instytutu Ekologii Stosowanej w Mysłakowicach

Opracowane w ramach działalności statutowej Towarzystwa Karkonoskiego, w porozumieniu z Wójtem Gminy Mysłakowice, przez Janusza Korzenia, we współpracy z Witoldem Szczudłowskim i Bogusławem Jasińskim – inicjatorem projektu.

Do góry