Siedzibą Towarzystwa jest Pałac w Bukowcu, a jej adres to:
ul. Robotnicza 6, 58-533 Bukowiec

Osobami do kontaktu są:
Janusz Korzeń – prezes TK (tel. 660 008770, e-mail: janusz_korzen@o2.pl)
Witold Szczudłowski – wiceprezes TK (tel. 601 209942, email: wts1@onet.eu)

Adres pocztowy siedziby Towarzystwa Karkonoskiego
Pałac Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Bukowiec

e-mail: towarzystwo@karkonoskie.org

www,karkonoskie.org