Ochrona kulturowej spuścizny Kotliny Jeleniogórskiej

palac
Siedziba Związku Gmina Karkonoskich

Towarzystwo Karkonoskie i Związek Gmin Karkonoskich 7 grudnia br. (godz. 11) zapraszają do pałacu w Bukowcu przy. ul. Robotniczej 6, na seminarium poświęcone projektowi planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i jego roli w promowaniu i udostępniania walorów przyrodniczo-kulturowych subregionu karkonoskiego.

W programie seminarium:

  1. wprowadzenie
  2. przedstawienie projektu planu ochrony PK Kotliny Jeleniogórskiej
  3. pytania i wyjaśnienia
  4. dyskusja ukierunkowana na problemy poprawy stanu zagospodarowania i estetyki oraz promocji i udostępnienia walorów terenów Parku i jego otoczenia
  5. informacja o aktualnych kierunkach działalności Towarzystwa Karkonoskiego w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.
Do góry