Zebranie zarządu 8 listopada 2017

Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego w składzie: J. Korzeń (prezes), B. Jasiński (czł. zarz.), W. Szczudłowski (w-ce prezes), K. Tęcza (czł. zarz.), Arkadiusz Lipin (sekretarz) oraz członek Towarzystwa Janusz Turakiewicz 8 listopada 2017 r. zebrał się w Bukowcu, aby podjąć uchwały i przedyskutować bieżące kwestie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przyjęty został protokół z zebrania 24 sierpnia br. Następnie poruszona został kwestia statutu TK, który wymaga pilnej nowelizacji. Zaproszony na zebranie zarządu wskazał przede wszystkim na wymóg dostosowania statutu do zmian w prawie o stowarzyszeniach.

Dyskutowano także o Tezach Karkonoskich, które prezes Korzeń postulował zaktualizować w 2018 r.

Innymi tematami podjętymi na zebraniu była perspektywa Sudety 2030, konieczność zwołania Walnego Zebrania Członków w lutym 2018 r., uzupełnienie składu zarządu o skarbnika oraz podjęcie działań poprawiających ściągalność składek członkowskich.

Do góry