Karkonoskie

Misją Towarzystwa Karkonoskiego jest rozwijanie idei regionalizmu, wzmacnianie i kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz rozwijanie świadomości społecznej i partnerstwa międzysektorowego dla rozwoju zrównoważonego Regionu Karkonoskiego.
Towarzystwo działa na podstawy ustawy o stowarzyszeniach.

Dane rejestrowe i bankowe

 • KRS 0000185205
 • NIP 6112442723
 • REGON 000812169
 • Bank BGŻ BNP Paribas
  Numer rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0394 0880

Siedzibą stowarzyszenia jest Pałac w Bukowcu przy ul. Robotniczej 6, (poczta: 58-533 Mysłakowice).

Organy Towarzystwa Karkonoskiego

Walne Zebranie Członków

Członkami TK są osoby reprezentujące rozmaite środowiska oraz społeczności lokalne subregionu Sudetów Zachodnich oraz innych regionów Polski. Aktualnie TK skupia ponad 70 członków zwyczajnych (Dołącz do nas!)

Zarząd

 • Bogusław Jasiński – członek zarządu
 • Janusz Korzeń – prezes zarządu
 • Arkadiusz Lipin – sekretarz
 • Andrzej Raj – członek zarządu
 • Witold Szczudłowski – wiceprezes zarządu
 • Krzysztof Tęcza – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Jan Hanc – członek
 • Marcin Kaflik – przewodniczący
 • Danuta Kołodziej – członkini