I zebranie Zarządu Towarzystwa Karkonoskiego w III kadencji

I zebranie Zarządu Towarzystwa Karkonoskiego w III kadencji

15 lipca 2019 r.

Pierwsze w nowej kadencji władza TK zebranie Zarządupoświęcone zostałoomówieniu głównych, planowanych do realizacji zadań w działalności Towarzystwa w l. 2019-2022, a zwłaszcza w najbliższym do końca czerwca 2020 r. Przyjęto wśród nich m. in.:

a) wśród zadań kontynuowanych:

1) przygotowania do Sympozjum nt „Działalność jeleniogórskich stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych na rzecz rozwoju kultury, turystyki i poprawy jakości życia w regionie w 60-letniej perspektywieoraz towarzyszących wydarzeń(w dn. 11 października br.);

2) odzyskanie „Lwa Starościńskiego” i umiejscowienie go w pierwotnej lokalizacji nad wsią Strużnica;

3) wytypowanie kandydatów do bieżącej edycji tytułu „Ambasadorzy Regionu Karkonoskiego” i jego nadanie;

4) rozwój współpracy z Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów, zw. m. in. z zorganizowaniem specjalnego seminarium dotyczącego dorobku ś. p. Piotra Napierały w poł. 2020 r. oraz ze wznowieniem zabiegów o uzyskanie wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na listę UNESCO;

5) przygotowanie wystawy nt walorów Regionu Karkonoskiego w siedzibie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie;

b) wśród zadań przygotowywanych:

6) realizacja projektu „Góry bezpieczne” (dotyczącego specjalnego oznakowania szlaków górskich);

7) realizacja projektu „Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji;

8) odnowa i udostępnienie kościoła św. Marcina w Bukowcu;

9) opracowanie założeń dla organizacji „Sierpnia Karkonoskiego 2020i koordynacja imprez i wydarzeń w jego ramach;

10) uruchomienie portalu TK „Karkonoskie.Info;

11) uruchomienie Wiosennych i Jesiennych Szkół Ekologii Stosowanej, poświeconych wdrażaniu idei ekorozwoju, w tym przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu;

12) działania przygotowawcze do opracowania „Zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 w ramach porozumienia Marszałka Dolnośląskiego, Prezydenta Jeleniej Góry, Starosty Jeleniogórskiego, Związku Gmin Karkonoskich i TK i z dużym udziałem merytorycznym jego ekspertów;

13) wypracowanie alternatywnych propozycji dla wykorzystania Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach dla potrzeb publicznych, zwłaszcza dla aktywizacji seniorów we współpracy z władzami gminy Mysłakowice;

Na zebraniu Zarządu TK poza omówieniem także szeregu spraw bieżących przyjęto trzech nowych członków Towarzystwa, tj. kol. kol. Andrzeja Machnicę z Kowar, Iwonę Niedźwiedzińską z Janowic Wielkich i Andrzeja Wysoczańskiego-Piotusiewicza ze Strużnicy. Serdecznie witamy w naszym gronie!

Janusz Korzeń, Prezes TK

Do góry