O przyszłej, zintegrowanej strategii rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Z inicjatywy Towarzystwa Karkonoskiego odbyła się w dn. 17 stycznia br. interesująca debata nt zainicjowaniu i współpracy przy wypracowaniu zintegrowanej strategii rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako jednego z czterech takich obszarów, jaki wskazuje się w w projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego naszego województwa. Została ona zorganizowana w ramach konferencji programowej naszego Towarzystwa, na której poza dyskusją na powyższy temat rozmawialiśmy także o jego programie działania w kadencji 2019-2022. 

Spotkaliśmy się w Książnicy Karkonoskiej w wąskim, ale kompetentnym gronie i w trójkę, p. Marek Obrębalski, wiceprzewodniczący naszego Sejmiku a przed laty prezydent Jeleniej Góry, p. Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Regionalnego z Wrocławia i ja, jako prezes TK i gospodarz spotkania. Inicjując dyskusję nad potrzebą opracowania zintegrowanej strategii rozwoju dla naszego subregionu rozmawialiśmy o nowych, prawnych uwarunkowaniach w planowaniu rozwoju, o roli obszarów funkcjonalnych w jego aktywizowaniu i o wyzwaniach, jakie stoją przed Regionem Karkonoskim. Nawiązywaliśmy przy tym m. in. do idei zawartych w obu edycjach „Tez Karkonoskich”, z 2007 i 2015 r., podkreślając potrzebę zorganizowania w partnerskiej formule prac nad ww. strategią.

Dla przygotowania podstaw merytorycznych spotkania opracowany został specjalny zestaw podstawowych informacji nt podstaw prawnych oraz rekomendacji i propozycji zawartych w wybranych, regionalnych dokumentach planistycznych i strategicznych, które mogą być pomocne przy programowaniu prac nad omawianą strategią (zamieszczamy je w zakładce „Projekty”. A do kontynuowania dyskusji nad tym tematem powrócimy w końcu marca br.

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, może nie za wiele, ale reprezentujących i Sejm (była wśród nas Zofia Czernow., która zaoferowała wszechstronną pomoc w centrali), i władze regionalne ora lokalne, nasze szkoły wyższe i NGO’sy. A najważniejszy cel spotkania, czyli uzyskanie aprobaty jego uczestników dla idei opracowania kompleksowej strategii dla naszego Regionu – został osiągnięty.

Spotkanie stało się też okazją do wręczenia przyznanych jeszcze jesienią Honorowych Złotych Odznak, Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego: dla Towarzystwu (w imieniu którego odebrałem Odznakę), dla kol. Witolda Szczudłowskiego, kol. Elżbiety Kotlarskiej i także dla mnie.

Janusz Korzeń, Prezes TK

Do góry