Podstawy prawne oraz rekomendacje i propozycje z wybranych dokumentów planistycznych i strategicznych do wykorzystania przy programowaniu prac nad modelową, zintegrowaną strategią rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (i.2020)

Dokument do pobrania w postaci pdf:

Do góry