Program obchodów Jubileuszu 60-lecia Towarzystwa Karkonoskiego

Ramowy program obchodów Jubileuszu 60-lecia Towarzystwa Karkonoskiego,
wcześniej Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
i wcześniej Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich
pod patronatem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego

Termin i miejsce: 11 października 2019 r., „Kwadrat” Jeleniogórskie Centrum Kultury,

Sympozjum nt „Działalność jeleniogórskich stowarzyszeń
i organizacji społeczno-kulturalnych na rzecz rozwoju kultury, turystyki
i poprawy jakości życia w regionie w 60-letniej perspektywie”

11.00 – Otwarcie Sympozjum i powitanie jego uczestników
11.05 – Wystąpienie Marka Obrębalskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
11.15 – Wystąpienie Jerzego Łużniaka, Prezydenta Jeleniej Góry
11.25 – Wystąpienie Krzysztofa Wiśniewskiego, Starosty Jeleniogórskiego
11.35 – Mini-koncert poezji i piosenki w wykonaniu Kazimierza Pichlaka i Jacka Szreniawy

I blok wypowiedzi (prowadzenie – Marek Nałęcz-Socha)
12.00 – Dolnośląski regionalizm i jeleniogórski wkład w jego rozwój /Stefan Bednarek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, b. dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
12.20 – Dorobek Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich i Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z dzisiejsze perspektywy /Marek Nałęcz-Socha, b. prezes JTSK i TK
12.40 – Formy kontynuacji i nowe pola działania Towarzystwa Karkonoskiego /Janusz Korzeń, prezes TK
13.00 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku „Kwadratu”
13.10 – Przerwa na lunch (w przerwie konferencja prasowa)

II blok wypowiedzi i dyskusja (prowadzenie – Janusz Korzeń
14.00 – Kresowe tradycje i ich kultywowanie /Stanisław Kanczukowski, prezes Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
14.15 – Dobre praktyki pod znakiem Ducha Gór /Dorota Goetz, prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór
14.30 – Poznawanie naszych ojcowizn /Krzysztof Tęcza, prezes Oddziału Sudety Zachodnie PTTK
14.45 – Pisanie dla regionu /Elżbieta Maria Kotlarska, prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki
15.00 – Dodatkowe, przygotowane wypowiedzi
15.30 – Dyskusja
16.15 – Podsumowanie Sympozjum

18.00 – Spotkanie koleżeńskie w „Kwadracie”

Materiały z Sympozjum i inne, związane z Jubileuszem wydane zostaną w specjalnej publikacji.

Powyższy ramowy program przyjęty zostały przez Zarząd TK w dn. 18.02.2018 r., który powołał także Komitet Organizacyjny Jubileuszu w składzie: Janusz Korzeń, Marek Nałęcz-Socha, Adam Solarz, Witold Szczudłowski i Krzysztof Tęcza.

Janusz Korzeń
Prezes Towarzystwa Karkonoskiego

Do pobrania: Program w formacie PDF

Do góry