TEZY KARKONOSKIE

TEZY KARKONOSKIE II – ZARYS STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU KARKONOSKIEGO
W kwietniu 2006 r., podpisane zostało w Jeleniej Górze „Porozumienie na rzecz rozwoju Regionu Karkonoskiego” i powołane Forum Obywatelskie „Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego”.

Sygnatariuszami Porozumienia było blisko pięćdziesięciu przedstawicieli środowisk: samorządów lokalnych, stowarzyszeń społecznych i zawodowych, nauki, biznesu oraz szereg osób prywatnych – mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.

Jego celem miała być praktyczna realizacja idei partnerstwa wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego dla wypracowanie wspólnej wizji przyszłości Regionu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Wizję taką po przeprowadzeniu szeregu konsultacji sformułowano pod egidą Forum w opracowanych w sierpniu 2007 r. na zlecenie Związku Gmin Karkonoskich „Tezach Karkonoskich – koncepcji zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego”.

Zobacz więcej: pobierz Tezy Karkonoskie II w formacie PDF

Do góry