Aby wstąpić w szeregi członków Towarzystwa Karkonoskiego, do czego gorąco zachęcamy, potrzebne jest wypełnienie poniższej deklaracji, jej podpisanie i przesłanie jej pocztą do siedziby TK (na adres: Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 6,58-533 Bukowiec) lub jej bezpośrednie dostarczenie na ręce członków Zarządu TK.

Po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie do Towarzystwa i rozmowie informacyjnej na posiedzeniu Zarządu, podejmowana jest w tej sprawie jego stosowna uchwała.

Wg Statutu TK jego członkowie są zobowiązani do przestrzegania i realizowanie jego postanowień, uchwał i decyzji władz Towarzystwa, brania czynnego i bezpośredniego udziału w jego działalności Towarzystwa,  propagowanie i realizowanie jego idei, celów i zadań Towarzystwa, regularnego opłacania składek członkowskich (obecnie to 60 zł roczne) praca społeczna na rzecz Towarzystwa.