Statut Towarzystwa Karkonoskiego

Załącznik do Uchwały nr 6 WZCTK’19
Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Karkonoskiego
z 27 czerwca 2019 r., wpisany do KRS 30 kwietnia 2020 r.