Statut Towarzystwa Karkonoskiego

TEKST JEDNOLITY

zatwierdzony postanowieniami Sądu Rejonowego

Wrocław-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy

24 sierpnia 2012 r. oraz 17 maja 2016 r.

Do pobrania: Obowiązujący Statut TK w formacie PDF