Towarzystwo Karkonoskie

Misją Towarzystwa Karkonoskiego jest rozwijanie idei regionalizmu, wzmacnianie i kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz rozwijanie aktywności i społecznej i partnerstwa międzysektorowego dla zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego.
Towarzystwo działa na podstawy ustawy o stowarzyszeniach i powstało w 2012 r. jako następca prawny Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w jakie przekształcono w 1974 r. istniejące w Jeleniej Górze już od 1959 r. Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich. Działający o ramach tych struktur poprzednicy TK wnieśli znaczący wkład w rozwój życia społeczno-kulturalnego regionu, co starają się także kontynuować jego obecni członkowie, reprezentujący rozmaite środowiska oraz społeczności lokalne z subregionu jeleniogórskiego i spoza niego. W końcu 2018 r. należało do TK 77 członków zwyczajnych i 6 honorowych a obecnie, tj. w lutym 2023 r. należy 56 członków zwyczajnych i 5 honorowych.

Dane rejestrowe i bankowe

 • KRS 0000185205
 • NIP 6112442723
 • REGON 000812169
 • Bank BGŻ BNP Paribas
  Numer rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0394 0880

Siedzibą Towarzystwa jest Bukowiec – miejscowość położona na terenie gminy Mysłakowice,
a jej adres to:
Bukowiec – Pałac, ul. Robotnicza 6, 58-533 Bukowiec

Władze Towarzystwa Karkonoskiego

W kadencji 2022-2026:

 Zarząd:

 • Janusz Korzeń – prezes Zarządu
 • Witold Szczudłowski – wiceprezes Zarządu
 • Maja Jedlińska – sekretarz Zarządu
 • Marek Turczyn – skarbnik Zarządu
 • Jerzy Czogała – członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna 

 • Janusz Lichocki – przewodniczący Komisji
 • Bartłomiej Lipiński – sekretarz Komisji
 • Andrzej Machnicki – członek Komisji

W kadencji 2019-2022: 

Zarząd 

 • Janusz Korzeń – prezes Zarządu
 • Witold Szczudłowski – wiceprezes Zarządu
 • Barbara Różycka-Jaskólska – sekretarz Zarządu
 • Grażyna Graff – skarbnik Zarządu
 • Mariusz Synówka – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Danuta Kołodziej – przewodnicząca Komisji
 • Karolina Szmyd – sekretarz Komisji
 • Janusz Lichocki – członek Komisji 

W kadencji 2015-2019: 

Zarząd 

 • Janusz Korzeń – prezes Zarządu
 • Arkadiusz Babczuk – wiceprezes Zarządu
 • Witold Szczudłowski – wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Tęcza – sekretarz Zarządu
 • Bogusław Jasiński – członek Zarządu
 • Marian Kachniarz – skarbnik Zarządu
 • Andrzej Raj – członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna 

 • Marcin Kaflik – przewodniczący Komisji
 • Jan Hanc – członek Komisji
 • Danuta Kołodziej – członkini Komisji 

W kadencji 2012-2015: 

Zarząd 

 • Marek Nałęcz-Socha – prezes Zarządu
 • Tadeusz Siwek – wiceprezes Zarządu
 • Stanisław Schubert –sekretarz Zarządu,
 • Danuta Kołodziej – skarbnik Zarządu
 • Małgorzata Ambicka – członkini Zarządu
 • Janusz Korzeń – członek Zarządu
 • Jadwiga Mazur – członkini Zarządu 

Komisja Rewizyjna 

 • Jan Hanc – przewodniczący Komisji
 • Mirosława Jośko – członkini Komisji
 • Kazimiera Gronostaj – członkini Komisji

Partnerzy