Towarzystwo Karkonoskie

Misją Towarzystwa Karkonoskiego jest rozwijanie idei regionalizmu, wzmacnianie i kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz rozwijanie aktywności i społecznej i partnerstwa międzysektorowego dla zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego.
Towarzystwo działa na podstawy ustawy o stowarzyszeniach i powstało w 2012 r. jako następca prawny Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w jakie przekształcono w 1974 r. istniejące w Jeleniej Górze już od 1959 r. Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich. Działający o ramach tych struktur poprzednicy TK wnieśli znaczący wkład w rozwój życia społeczno-kulturalnego regionu, co starają się także kontynuować jego obecni członkowie, reprezentujący rozmaite środowiska oraz społeczności lokalne z subregionu jeleniogórskiego i spoza niego. W końcu 2018 r. należało do TK 77 członków zwyczajnych i 6 honorowych.

Dane rejestrowe i bankowe

 • KRS 0000185205
 • NIP 6112442723
 • REGON 000812169
 • Bank BGŻ BNP Paribas
  Numer rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0394 0880

Siedzibą Towarzystwa jest Bukowiec – miejscowość położona na terenie gminy Mysłakowice, a jej adres to:
Bukowiec – Pałac, ul. Robotnicza 6, 58-533 Bukowiec

Władze Towarzystwa Karkonoskiego

Zarząd

 • Janusz Korzeń – Prezes,
 • Witold Szczudłowski – Wiceprezes,
 • Barbara Różycka-Jaskólska – Sekretarz,
 • Grażyna Graff – Skarbnik
 • Mariusz Synówka – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

 • Danuta Kołodziej – Przewodnicząca,
 • Karolina Szmyd – Sekretarz,
 • Janusz Lichocki – członek Komisji.