Jubileuszowe Sympozjum z okazji 60 lecia Towarzystwa Karkonoskiego, następcy TKRiCh i JTSK

Już tylko najstarsi i pewnie też nieliczni mieszkańcy Jeleniej Góry potrafią bezbłędnie rozszyfrować ten skrót: TKRiCh, a trochę łatwiej byłoby zapewne z wyjaśnieniem drugiego skrótu: JTSK. Pierwszy z nich wiąże się z założonym w 1959 r. na fali ówczesnego, popaździernikowego ożywienia Towarzystwem Klubów Robotniczych i Chłopskich, a drugi z Jeleniogórskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego, w które TKRiCh został przekształcony w 1976 r. Oba Towarzystwa wielce zasłużyły się dla rozwoju społeczno-kulturalnego zarówno miasta jak i całego podkarkonoskiego regionu.

Dla przypomnienia ich dorobku, a także sylwetek ludzi, związanych z ich działalnością, podzielenia się często bardzo osobistymi wspomnieniami Towarzystwo Karkonoskie, następca prawny obu ww. Towarzystw zorganizowało w dniu 11 października 2019 r. w budynku „Kwadratu, w dawnej ich siedzibie, okolicznościowe Sympozjum, w którego przerwie została odsłonięta na frontowej ścianie pamiątkowa tablica, ufundowana przez członków TK przy wsparciu władz Jeleniej Góry.

Obchodom 60-lecia patronowali Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Jeleniej Góry, który także wydatnie je wsparł finansowo, a także Starosta Jeleniogórski.

W spotkaniu wzięło udział blisko siedemdziesięciu osób, w tym m. in. pani Bożena Konikowska, Przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP z Warszawy, Stefan Bednarek, Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego z Wrocławia, obaj wiceprzewodniczy Sejmiku Dolnośląskiego, Marek Obrębalski i Jerzy Pokój, oraz wielu zasłużonych działaczy d. TCHRiCh-u oraz JTSK oraz władz regionu i miasta. Wśród tych ostatnich byli m. in. b. wicewojewoda jeleniogórska Irena Siuta, b. wojewoda Jerzy Kołaczyński oraz b. prezydent Józef Kusiak.

Dorobek wspomnianych stowarzyszeń został bardzo wysoko oceniony przez zarówno p. przewodniczącą RK RSR jak i prezesa DTR, zarówno z ogólnokrajowej jak i regionalnej perspektywy, przy czym prof. Bednarek podkreślał unikalność przyjętych w końcu lat 50. ub. wieku rozwiązań organizacyjnych dla TKRiCh-u i potem JTSK i ich szczególnie ważki wkład w ó rozwój kulturalny całego regionu.

W części seminaryjnej – poza przypomnieniem tego dorobku i udziału w jego tworzeniu konkretnych, zasłużonych działaczy – omówiono także wkład organizacji kresowiaków w kultywowanie ich tradycji, poznawanie nowych ojcowizn po opuszczeniu d. ziem na Wschodzie, dobre praktyki pod znakiem Ducha Gór, działalność jeleniogórskiego środowiska literackiego, potencjał artystów-plastyków w regionie, działalność na rzecz promocji Doliny Pałaców i Ogrodów oraz efekty wielostronnie prowadzonej tu edukacji ekologicznej.

Przedstawione zostały także nowe pola działania Towarzystwa Karkonoskiego, w których jego prezes, Janusz Korzeń, m. in. podkreślił potrzebę podjęcia prac nad aktualizacją „Tez Karkonoskich” dla sformułowania na nowo wspólnej wizji przyszłości Regionu Karkonoskiego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przypomniano także bardzo ważną dla promocji regionu i podniesienia jego rangi na mapie kulturowej kraju i całej środkowej Europy ideę doprowadzenia do wpisu Kotliny Jeleniogórskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co jest także jednym z głównym celów Towarzystwa w najbliższych latach

Do góry