Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji

Wystartował w tych dniach projekt organizowany pod egidą Towarzystwa Karkonoskiego i pod powyższą nazwą, którego celem jest umożliwienie kreatywnego i atrakcyjnego ciekawego (a co najważniejsze – z dala od gier komputerowych i telewizora) spędzenia czasu przez dziadków razem ze swoimi wnukami. 

 

Cechuje go zróżnicowana tematycznie oferta edukacyjno-rozrywkowa i organizacja warsztatów w terenie, zapewniających dużo ciekawych wrażeń, a także proekologiczną edukację dla zarówno starszych, jak i zwłaszcza młodszych ich uczestników imprez. Za nami już pierwsze trzy wyjazdy, a kolejne w przygotowaniu. Cieszymy się, że nasz pomysł spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem, co pewnie spowodowane jest brakiem na naszym „rynku rekreacyjno-edukacyjnym” podobnych tematycznie ofert, a seniorzy nie zawsze mają możliwość by zająć się przygotowaniem takiego wyjazdu indywidualnie. 

 

Projekt zakłada organizację wyjazdów kolejnych, międzypokoleniowych grup w różne ciekawe miejsca. Wśród nich znalazły się m.in.: “Galeria pod Aniołem” w Dobkowie, agroturystyka “Podkówka” w Świdniku, zagroda “Zielony Wulkan” w Rzeszówku, “Wioska Barwnych Wątków” w Chrośnicy, a także „ROCK’si goewyprawy”. Szczegółowe opisy przygotowywanych dla uczestników atrakcji przedstawiamy na stronie: https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzypokoleniowa-Akademia-Umiej%C4%99tno%C5%9Bci-i-Pasji-101153087895661/

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wszystkie koszty (transport, uczestnictwo w warsztatach) pokrywane są z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego “Aktywny Dolny Śląsk 2019”. 

(MS)

Do góry