Konsultacje prac IRT nad rekomendacjami dla Górskiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach specjalnie zorganizowanych warsztatów, w których wzięło udział kilkoro członków naszego Towarzystwa, pracownicy Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia przedstawili dotychczasowe wyniki prowadzonych w nim prac nad przygotowaniem rekomendacji dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym, określonym w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Obejmują one wykonanie prac analitycznych i badawczych nad  uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzennymi w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz sformułowanie rekomendacji dla kształtowania rozwoju wspomnianego obszaru, obejmującego całe Sudety. Opracowanie rekomendacji ma ułatwić koordynację działań strategicznych i planistycznych w tym obszarze, umożliwić  zastosowanie wspólnego podejścia do jego przyszłości oraz prowadzenie spójnej polityki rozwoju, a także będą stanowiły materiał wejściowy do nowej strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. Wyniki tych prac będą też wykorzystane szeroko w podjętych już pracach pod egidą Towarzystwa nad aktualizacją Tez Karkonoskich.

Do góry