Pierwsza nasza publikacja

W trakcie obrad XXIII Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Karkonoskiego, jaki odbył się 22 września 2022 r. w Pałacu w Bukowcu zaprezentowana została pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia publikacja, wydana pod egidą Towarzystwa Karkonoskiego i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, którą jest zbiór 19 esejów autorstwa Stanisława Firszta, członka TK, poświęconych przypomnieniu wybitnych postaci, związanych swym życiem i twórczością z Jelenią Górą.

We wstępie do tej książki, która szybko ze względu na niestety mały nakład szybko okazała się być białym krukiem, Janusz Korzeń napisał m. in.:

Mamy chyba szczególnie opiekuńczego Ducha, a może raczej mnogość Duchów, opiekujących się nie tylko naszym regionem, ale i dziesiątkami jego szczególnych miejsc. Ich tożsamości, a w wielu przypadkach wręcz jej unikalnej postaci sprzyja poza ich opieką także szczególne nawarstwienie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, bogatej historii i i wielokulturowej, wielowiekowej działalności mieszkańców naszego regionu. Wśród ich kolejnych pokoleń pojawiały się tu, skuszone i pięknym otoczeniem, i szczęśliwymi okresami prosperity, i znakomitymi warunkami dla rozwoju gospodarki i kultury szczególne postacie: wybitni pisarze i poeci, muzycy, malarze, mecenasi sztuki, kaznodzieje, świetnie prosperujący kupcy, organizatorzy tutejszej gospodarki i jej szczególnie istotnej branży – turystyki.

Czy rzeczywiście na decyzje albo o osiedleniu się tu, albo choćby zagoszczeniu na kilka lat  tych wielu wspaniałych postaci, a przede wszystkim pojawienie się ich różnorodnej twórczości, która daje szczególne świadectwo pięknu tych terenów i losom wielu bohaterów powieści wpisanych w historię tej ziemi – miały wpływ te opiekuńcze „duchy naszych miejsc”, czy decydował o tym szczególny genius locii każdego z nich? Poszukajmy  odpowiedzi na to pytanie w dziełach, jakie tu, pod Śnieżką powstały, w zadumie nad losami ich autorów… W najbliższym czasie poczynimy starania o wznowienie tej książki.

Do góry