Uruchomienie Akademii Liderów

Z inicjatywy naszego kol. Mariusza Synówki (w tym miejscu nich przyjmie jeszcze raz nasze gratulacje!!) i w ramach realizacji zawartego w lutym br. porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filią w Jeleniej Górze, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Towarzystwem Karkonoskim uroczyście zainaugurowano działalność Akademii Liderów. Jest to rozwojowy program dokształcania młodzieży, nastawiony na jej wsparcie w dziedzinie budowania umiejętności przywódczych i budowanie zespołów. Kierownikiem merytorycznym tego unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia jest dr hab. prof. UEW Agnieszka Sokołowska-Durkalec z Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu Ekonomicznego, a wśród  wykładowców znaleźli się również: dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UEW, dr Maja Jokiel, dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UEW oraz Sabina Zaremba-Warnke.11 marca br. czterdziestu młodych pre-studentów rozpoczęło złożoną z dwunastu wykładów i warsztatów edukację w gmachu jeleniogórskiej Filii UE. W ramach tych zajęć młodzi pre-studenci będą zgłębiać swą wiedzę w takich tematach, jak:

  • kompetencje przywódcze – zarządzanie potencjałem osobistym i zespołowym,
  • wartości i kultura w przywództwie,
  • motywacja i wpływ społeczny: od koncepcji do zastosowań,
  • techniki radzenia sobie ze stresem,
  • inteligencja emocjonalna, sposoby rozwiązywania konfliktów,
  • style przewodzenia,
  • grupa i zespół, współpraca i twórcze rozwiązywanie problemów,
  • kreatywność w zarządzaniu projektami,

Era Agile – jak skutecznie zarządzać projektami?

Do góry